Disclaimer

Geen van onze teksten of afbeeldingen mogen vermeerderd worden

©2000 Woefkesranch. Alle rechten voorbehouden.
Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Woefkesranch, bvba Verschueren – Dyck, gevestigd te Slameuterstraat 29, 2580 Peulis (Putte).
Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.
Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van één of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van bvba Verschueren – Dyck.

Puppies te koop