Woefkesranch

Designerdogs: bewuste kruisingen, om erfelijke problemen te beperken. VTM bracht een reportage/ Lees hier het antwoord van de fokker.

Reactie van Erik Verschueren (Woefkesranch)
op de nieuwsuitzending van VTM op donderdag 12 en vrijdag 13 januari 2017

Even ter informatie: VTM contacteerde ons met het gegeven dat er meer en meer ‘bewust gekruist’ wordt. Wij hebben hen daarin geholpen door een interview te geven. We hebben hen niet zelf gecontacteerd. De reden van dit interview was een voorafgaand bericht dat er op wees dat er steeds meer erfelijke gebreken zijn bij rashonden. Ik ben absoluut niet tegen het fokken van rashonden, maar de mensheid moet eindelijk zijn verstand eens gaan gebruiken. Zo is een hond niet altijd perfect langs buiten, maar wel langs binnen. Door de buitenkant aan te passen, raak je ook de binnenkant! Inteelt zou verboden moeten worden en kruisen van rashonden zou niet meer als minderwaardig bekeken mogen worden!

Een inteelt doet men om bepaalde punten te accentueren zoals bv. een zwaarder hoofd of een kortere snuit of dergelijke. Op zich is daar niks mis mee, het probleem is echter dat bepaalde slechte punten door die inteelt ook geaccentueerd worden, met alle nadelige gevolgen van dien uiteraard. De wet en de stamboekverenigingen laten dit echter wel toe.

Dat heeft er toe geleid dat er steeds meer afwijkingen op rashonden zijn en dat is wat men noemt overkweekt. Dit probleem is de laatste jaren zeer ernstig uit de hand aan het lopen, zoals je kon zien in de BBC-reportage. Wat wij doen is 2 rassen kruisen, die 2 honden hebben gegarandeerd verschillende genen en zo bekomen we sterke en vooral zeer gezonde honden. Wij doen dat enkel in 1e generatie, want als je nog enkele generaties verder gaat, heb je gegarandeerd dezelfde problemen als met de klassieke honden.

Youtube player

De wet op dierenwelzijn verbiedt in België het kruisen van 2 rassen voor professionele fokkers. Private kwekers (lees zwartkweek en/of illegale kweek) mag dat wel en dat is nu net wat me zo ergert aan heel het gebeuren. Men schildert mij af als een charlatan die enkel maar op geld en sensatie belust is, louter omdat dat er als een zoet broodje bij de velen vlot ingaat zonder verder na te denken welke bedoeling er bij mij achter zit om zulke kruisingen te maken. Ik fok al bijna 40 jaar met honden en ik zie de problematiek jaar na jaar stijgen. Als 1 van de misschien oudste beroepskwekers van dit land heb ik mede door mijn beroepsfierheid beseft dat iemand zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Ik heb debatten bijgewoond en discussies aangegaan met zogenaamde specialisten die altijd maar staan te roepen, maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze (20 vergaderingen en 50.000 euro later) niets bereikt en doen ze niks anders als de andere slecht maken. Als ze het dan niet meer zien zitten en ze onderling ook al niet meer door dezelfde deur kunnen, dan eindigen de debatten en ligt de schuld weer bij de grote (lees brood-) fokkers. 2 jaar geleden was er zo’n consortium met veeartsen, specialisten in genetica, ministerie van dierenwelzijn, stamboekverenigingen, dierenrechtenorganisaties en ik als enige sukkelaar om de professionele kwekers te vertegenwoordigen.

Minister Peeters is met veel tam-tam 50.000 euro komen overhandigen om genetische testen en dergelijke mee te laten doen. Na een paar weken was het geld er natuurlijk al doorgedraaid en men ging op zoek naar nieuwe fondsen. Nergens geen geld te vinden behalve bij de professionele hondenkwekers. Wij stonden klaar met nogmaals 50.000 euro en als het moest zouden wij nog eens 50.000 euro extra bijeen gezocht hebben.

Youtube player

Ons geld was echter niet goed, want stel nu dat er positieve oplossingen uit de bus zouden komen dan zou dat mede dank zij de broodfokkers zijn en dat kan men toch niet maken in dit corrupt landje. Iedereen roept dat wij er niks van kennen en enkel maar honden vermeerderen en iedereen slikt dat blijkbaar vlotjes. Ik ga niet hypocriet doen en zeggen dat ik het niet voor geld doe (net zoals iedereen iets doet voor zijn inkomen). MAAR ik kan iedereen verzekeren dat ik mede door mijn, met de jaren verworven, beroepsfierheid zelf iets wil doen aan de ernstige problematiek waar bepaalde rashonden aan lijden.

Ik heb beseft dat als er iets moet gedaan worden, ik het zelf moet doen en niet moet wachten tot de grote jongens uitgeruzied zijn. Dat het resultaat van een kruising tussen 2 rassen ook nog mooi is, neem ik er uiteraard graag bij, maar ik weet bij benadering vooraf al wat ik van resultaat mag verwachten als ik 2 rassen kruis d.w.z. dat er vooraf al aan gedacht wordt welke beharing, karakter, grootte, enz. mijn pups zullen hebben. Ondertussen zitten mijn 2 zonen samen met mijn vrouw bij in de zaak en hebben wij de intentie om nog jaren op een bonafide wijze verder te gaan.

Honden fokken is bij ons al lang niet meer 2 honden bij elkaar zetten en pups verkopen, honden fokken gebeurt bij ons met verstand van zaken. We evolueren ook meer en meer naar nieuwe technieken (zoals testen van de zaadcellen, kunstmatige inseminaties, selectie van moederdieren om keizersnedes of geboorteproblemen te weg te werken, …) EN ik ben ervan overtuigd dat hondenkweken binnen een aantal jaren evenveel labowerk als veldwerk zal worden.

Spijtig dat de overheid (zonder nadenken, maar onder druk van een heel grote bende activisten, die alles op een hoopje gooien zoals import en dierenverwaarlozing enz.) dat niet inziet. Reeds lange tijd ben ik dit probleem aan het aankaarten, maar steeds zonder gevolg. Hopelijk zal men nu eens eindelijk het debat op een serene manier openen en komt er een aanpassing van de wet zodat mensen met verstand van zaken en met de juiste bedoelingen misschien iets positiefs op een legale mannier aan dit probleem kunnen doen. Besef wel dat alvorens er daadwerkelijk resultaat op het terrein te zien zal zijn, we ettelijke jaren ouder zullen zijn. Ik ben er mij zeer goed van bewust dat bij het lezen van deze tekst er weer een berg kritiek over mijn kop zal komen van activisten, maar ik ben dat al lang gewend.

In Belgie kan niemand zijn mond opendoen over een hond of ze schieten direct met scherp. Ik kan die mensen wel volgen tot op bepaald niveau, maar het grootste probleem tegenwoordig met dieren is dat de liefde voor dieren het verstand van de persoon die een dier bezit totaal overschaduwd. Het dier wordt zodanig graag gezien en vermenselijkt dat het gezond verstand verloren gaat en men soms wel (zonder dat ze het zelf nog beseffen) dieren mishandelt door een teveel aan liefde. Hier zijn voorbeelden genoeg van te vinden.

Dit alles gezegd zijnde wil ik met dit schrijven mijn wens uitdrukken dat er asap iets op een legale en zonder inmenging van drukkingsgroepen manier gedaan kan worden aan de problematiek van de inteelt en erfelijke afwijkingen bij honden en hoop ik dat we samen kunnen werken aan een wereld waarin de honden gezond zijn zoals 30 jaar geleden.

Erik Verschueren
Hondenfokker

Designerdog pomsky-kopen
Designerdog – beige pomsky pup
Pomsky-pup
Pomsky-pup