Wie is beter: de hond of de kat?

De wereld lijkt verdeeld in honden- of kattenmensen, die elk passioneel ‘hun’ voorkeursdier verdedigen. Maar wie is ‘het beste’? New Scientist zette alle wetenschappelijke onderzoeken in verband met katten en honden op een rijtje en dit is het resultaat. Hier vergelijken we enkele feiten bij hond of kat.

1. De hersenen

Honden hebben zwaardere hersenen dan katten: 64 tegenover 25 gram. Honden zijn gemiddeld wel zwaarder, dus relatief gezien hebben katten meer hersenen per kilo dan honden. Honden zijn ook groter dan katten. In relatie tot hun grootte hebben katten precies de hersengrootte die ze zouden moeten hebben, terwijl honden méér hersenen hebben. Als we naar het aantal neuronenverbindingen kijken, winnen katten overtuigend: 300 miljoen tegenover 160 miljoen.

Kat vs hond: 1-0

2. Gedeelde geschiedenis

Katten en honden zijn huisdieren, maar wanneer zijn ze ‘gedomesticeerd’, dus handtam gemaakt? Voor katten zou dit zo’n 9.500 jaar geleden zijn, voor honden is het onduidelijker: 16.000, 31.000, 50.000 of 135.000 jaar geleden. In elk geval zijn honden al langer aan onze zijde dan katten.

Kat vs hond: 1-1


3. Band kweken met hond of kat

De band met een hond is anders dan die met een kat, en volgens velen ook sterker. Dat komt omdat die band gelijkenissen vertoont met de band tussen ouder en kind. Een kind dat alleen wordt gelaten is pas terug gerust als de mama terug is, en honden vertonen gelijkaardig gedrag. Hetzelfde experiment herhalen met katten bleek onmogelijk, omdat de katten te gestresseerd werden in de labo-omgeving. Dat katten onafhankelijker zijn, helpt niet echt. Door de evolutie zijn katten eerder eenzaten, terwijl honden leven in roedels. 

Kat vs hond: 1-2

hond of kat
Hond of kat

4. Populariteit

Geschat wordt dat wereldwijd 204 miljoen katten dienen als huisdier, tegenover 173 miljoen honden. 
De VS, China, Rusland, Brazilië, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Oekraïne, Japan en Duitsland herbergen het meest katten. Voor honden is dit: VS, Brazilië, China, Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Italië, Polen en Thailand.

Kat vs hond: 2-2

5. Begrip

Honden schijnen maar weinig moeite te hebben om de mens te verstaan. Ze begrijpen woordelijke en gebarencommando’s, woorden en vragen. Bovendien kunnen ze menselijke gebaren interpreteren om voedsel te vinden (dat is bv moeilijk voor chimpansees) en houden ze de menselijke blik vast (in tegenstelling tot wolven). Maar het begrip van de hond moet niet overschat worden. Honden kijken dus niet écht schuldig of zielig.

In tegenstelling tot wat wordt aangenomen, kunnen katten evenveel verstaan en begrijpen als honden. Omdat ze zich echter niet laten manipuleren, is het heel moeilijk om ze te testen. Een team is er in geslaagd om aan te tonen dat katten even goed als honden de aanwijzingen voor eten begrijpen. Katten zijn evenwel koppig: als ze er niet aan geraken, vragen ze niet om hulp van het baasje, maar proberen ze het (meestal vruchteloos) zelf. 

Kat vs hond: 2-3

6. Probleemoplossing

Katten en honden slagen er niet in aan een touwtje te trekken en een beloning op te vissen. Verborgen voedsel dat ‘aangeduid’ is, zegt niets voor katten en honden. Wat ze wél kunnen, is voedsel vinden op verschillende afstanden. Probleemoplossende experimenten bij katten zijn zeldzaam en die bij honden blinken vooral uit in de afwezigheid van resultaat.

Sommigen argumenteren dat honden dommer zijn dan wolven (met een derde extra hersenen), maar anderen argumenteren dat honden dommer lijken doordat ze gelinkt zijn aan een baasje. De hond geeft zijn onafhankelijkheid (en intelligentie) op, in ruil voor zekerheid, voedsel en affectie.

Tot slot zijn er de blindengeleidehonden, die leren inspringen waar hun baasje faalt. Voor die vaardigheid, winnen de honden.

Kat vs hond: 2-4

7. Vocalisatie

Zowel katten als honden communiceren op een vocale manier met mensen. Het gemiauw van katten bevat een akoestisch patroon dat onze aandacht trekt, al is het vaak enkel te interpreteren door de eigenaar. Honden hebben een ruimer vocaal repertoire, ze kunnen variëren in bereik, lengte, frequentie en toon waardoor ze verschillend blaffen in verschillende situaties. Ook wie nooit een hond heeft gehad, begrijpt wat de hond bedoelt.

Winnen honden deze vaardigheid dan? Niet bepaald, want katten zijn wel degenen die minder op de zenuwen werken met hun gemiauw. Door het te combineren met gespin, spelen ze in op de verzorgende kant van de mens. Dat hun gemiauw vaak verdomd goed op het gehuil van een baby kan lijken, spreekt in hun voordeel.

Kat vs hond: 3-4

8. Speurneus

Honden kunnen gemakkelijker getraind worden en voor onze noden worden ingeschakeld. Ze hebben er geen moeite mee iets te leren of mensen te gehoorzamen. Honden leren op dezelfde manier als kinderen, door een pedagogisch proces met beloningen. Andere dieren, zoals dolfijnen en chimpansees, leren vooral door kopiegedrag. Katten? Niet bepaald.

Kat vs hond: 3-5

9) Zintuigen

Reukzin, zien en horen zijn de belangrijkste zintuigen voor zowel katten als honden. De gemiddelde kat bevat 200 miljoen reukreceptoren, en dat is meer dan de gemiddelde hond. Al zijn er wel honden, bijvoorbeeld de bloedhond, die beter doen dan de gemiddelde kat met 300 miljoen reukreceptoren.

Zien doen beide dan weer een pak slechter dan wij, maar hun verleden als jagers heeft hen toch enkele indrukwekkende vaardigheden gegeven. Zo nemen ze meer snapshots per seconde dan wij, wat hen supergevoelig maakt voor beweging. Ze zien echter maar weinig kleuren, al zien ze wel goed in het donker. Katten kunnen dit beter dan honden, zij zien zes keer beter dan wij bij een lage lichtintensiteit, honden slechts vijf keer.

Ook wat horen betreft, winnen katten. Zij horen van 45 tot 64.000 hertz, waar dat bij honden van 67 tot 45.000 hertz is.

Kat vs hond: 4-5

10) Eco score

Katten jagen, en in Groot-Brittannië alleen al doden ze 188 miljoen wilde dieren per jaar. Honden daarentegen verstoren vogelnesten en verminderen biodiversiteit. Ook qua consumptie ‘winnen’ katten. De gemiddelde hond heeft jaarlijks 0,84 hectare nodig, wat overeenkomt met twee SUV’s en dan hou je nog over. Zelfs een minihond als een chihuahua heeft 0,28 hectare nodig. Een kat? 0,15 hectare. 

Kat vs hond: 5-5

11) Nut

Honden jagen, hoeden en bewaken. Ze kunnen drugs, lijken en bommen opsporen, blinde en dove mensen begeleiden, racen, sleeën trekken, iemand uit een lawine redden, kinderen helpen leren en aardbevingen voorspellen. Katten helpen vooral muizen, ratten en muggen te verjagen. 

Beide huisdieren verminderen stress, door ze te aaien en hun warmte te voelen. Honden hebben evenwel een groter gezondheidsvoordeel: ze verminderen cholesterol, bloeddruk én je moet er mee gaan wandelen, wat je immuniteit een boost geeft en mogelijkheden biedt tot sociaal contact.

Kat vs hond: 5-6

Besluit
Honden winnen dus, op punten. En de liefhebbers? Die zullen altijd met vuur ‘hun’ lieveling blijven verdedigen. Reacties zijn dan ook altijd welkom! (edp)