Ga naar inhoud

Privacy verklaring

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestellingen correct af te handelen, uw vragen te beantwoorden, onze nieuwsbrief te verzenden en om U op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.

Uw gegevens zullen nooit in het bezit van derden worden gesteld. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BVBA Verschueren-Dyck – info@woefkesranch.be

Woefkesranch Huis

WOEFKESRANCH International
B.V.B.A.Verschueren-Dyck
BTW BE 0436 258 191
Erk.Nr.: HK 1510 1339

Marleen en Erik Verschueren
Slameuterstraat 29
2580 Putte
België
Tel: +32 (0)15 75 59 42
Fax:+32 (0)15 75 82 67

E-mail