Kammen gebeurt altijd na het borstelen

  • Om te controleren of er nog klitjes in de vacht achter gebleven zijn

  • Daar dit de vacht ten goede komt, denk maar aan het onnodig
    afbreken van de haren

  • Men bezorgt een hond ook onnodig pijn wanneer er nog resterende
    klitjes in de vacht verborgen zijn

  • ...