NEDERLANDS

FRANCAIS

ENGLISH

DEUTSCH


Thuislevering van uw hondje

 

U wil graag een hondje maar hebt geen vervoer?
Geen probleem, iemand van de Woefkesranch brengt uw hondje naar u thuis en dit nog op dezelfde dag.

KLIK HIER voor de foto’s van onze beschikbare pups. U kan hier uw nieuw hondje kiezen. Als u wil kunnen wij via mail nog extra foto’s doorsturen.

 

BETALING
Gelieve het bedrag van de thuislevering te betalen voor de levering via dit Formulier. Het resterende bedrag kan u Cash aan de chauffeur betalen.


PUPPIE-UITZET
Ook de puppie-uitzet kan samen met het hondje geleverd worden.
Klik hier voor uw kortingsbon van 10% op uw puppie-uitzet.

 

AFSTAND
We leveren binnen een straal van 200 km. De kosten voor levering worden berekend naargelang de afstand. (€0,4 per km, de afstand heen en terug berekend via Routenet) 

Eveneens leveringen in Frankrijk mogelijk via Transporteur! (wij leveren het hondje in Vallenciene, vanwaar het met transporteur tot bij u gebracht wordt: kostprijs: onze levering tot in Vallenciene + transportbox: €100, te vermeerderen met de kostennota van France-Express (op aanvraag).

 

FORMULIER
Teneinde u te helpen bij de juiste keuze van uw toekomstig hondje,
vragen we u de volgende Vragenlijst in te vullen, af te drukken en naar ons te verzenden.

 

INFO
Voor meer info over onze thuisleveringen bel ons op 015/755942 of vanuit Nederland 0032/15755942

Bereken de kosten van thuislevering 

 

 

Livraison à domicile

 

Vous voulez un chiot mais n’ avez pas de transport ? Aucun problème. Quelqu’ un de Woefkesranch vous livrer le chiot à domicile le jour même.

Cliquez ici pour les photos des chiots disponibles. Vous pouvez ainsi choisir votre nouveau chiot. Si vous le désirez nous pouvons vous envoyer , via e mail, un supplément de photos
 

PAIEMENT
Si vous voulez payer le prix de transport par ce Formulair.

Le solde vous pouvez payer au chauffeur en liquide.

 

NESCESSAIRE ET ACCESSOIRES
Le nécessaire pour votre chiot peut être livrés en même-temps que celui–ci.
Cliquez ici pour votre bon de réduction de 10%


DISTANCE
Nous livrons dans un rayon de 200 km. Les frais de transport sont comptés selon la distance. (0,4 euro par km, comptez aller-retour calculé par Routenet).


Livraison possible en France via transporteur (nous livrons le chiot à Vallenciene d’ou le transporteur vous livre le chiot).
Prix: livraison à Vallenciene + box de transport 100 euro augmenter aux notes de frais de France-Express (sur demande). - pas possible pour les tous petits!

 

FORMULAIRE
A fin de vous aider à faire le bon choix de votre nouveau chiot, nous vous demandons de remplir ce questionnaire, de l’ imprimer et de nous l’ envoyer.

 

INFOS
Pour plus d’ informations sur la livraison à domicile, téléphonez nous au 0032/15755942

calculer les frais de livraison 

 

 

Home delivery of your puppy

 

You want a puppy, but you do not have the transport or you don’t know how to get here? No problem, Woefkesranch can bring your puppy home, even the same day!

You can take a look at the pictures of our available puppies. You can then choose your new dog and
we can always send you some extra pictures by mail.

 

PAYMENT
Please pay the cost of the transport by this page. You can pay the price of the puppy cash to the driver.

 

WEBSHOP
We can also deliver the equipment you need.
Here you can find our coupon for a discount of 10 %.

 

DISTANCE
We can also deliver the equipment you need. Here you can find our coupon for a discount of 10 %. We deliver within a radius of 200 km. Delivery costs are calculated according to the distance (0.40 €/km, there and back again, calculated on routenet).

Also deliveries in France are possible by conveyor. We can deliver the puppy to Valenciene, from there the puppy is brought to you by transport. Costs: our delivery to Valenciene + transport box 100 € + the cost rate of France Express (on request).

 

FORM
To assist you with your selection of your future dog we ask you to complet the following questions, print it and send it to us.

 

INFO
For more information about our home deliveries, call us: 003215755942.

calculate delivery costs 

 

 

Hauslieferung

 

Sie möchten einen Welpen kaufen, aber Sie können den Welpen nicht bei uns abholen? Kein Problem, in dem Fall bringt Woefkesranch Ihren Welpen.

 

Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, zu uns nach Belgien zu kommen, um ihren Welpen zu wählen, können wir Ihren Welpen noch an demselben Tag zu Ihnen bringen. Unter www.woefkesranch.com/galerie finden Sie die Fotos unserer verfügbaren Welpen. Sie können daraus Ihren neuen Welpen wählen.

 

Wenn Sie möchten, schicken wir Ihnen über E-Mail zusätzliche Fotos. Sie können bei Lieferung bezahlen mit Bargeld, über Visa online.

 

Auch das Material kann zusammen mit dem Welpen geliefert werden. Merken Sie!!

 

Wir liefern nur im Umkreis von 200 km. Die Lieferungskosten werden nach Abstand berechnet.

 

Für weitere Informationen über Hauslieferung rufen Sie uns an unter

+32 15 75 59 42 

 

Versandkosten berechnen