/ Sterilisatie of Castratie bij honden, voor- en nadelen

Sterilisatie of Castratie bij honden, voor- en nadelen

Kom je met je pup voor het eerst bij de dierenarts begint deze vaak al meteen over castratie of sterilisatie. Als nieuwe puppy-eigenaar heb je daar vaak nog niet over nagedacht of je dat wel wilt. Bij Woefkesranch komen over dit onderwerp regelmatig vragen binnen.  Aan het castreren of steriliseren van uw hond zitten misschien voordelen maar zeker ook heel veel nadelen!

Wat is castratie
Bij castratie worden bij een reu de testikels verwijderd en bij een teef de eierstokken en de baarmoeder. Maar sterilisaties worden bijna niet meer uitgevoerd, bijna altijd wordt er gecastreerd.  Terwijl een sterilisatie minder ingrijpend is.

Is castratie verstandig?
Een castratie heeft voor een hond meer gevolgen dan in eerste instantie lijkt. Zeker bij jonge honden. De hormonen die nodig zijn voor de algemene, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling ontbreken.  Dit heeft veelal een negatief effect tot gevolg. Bij het dier ontbreken na de ingreep de zo broodnodige hormonen. Bijvoorbeeld natuurlijke gedragsveranderingen, waaronder het ontwikkelen van volwassen gedrag bij een reu, treden niet altijd op na de ingreep. Denk ook aan spieropbouw, de ontwikkeling van het skelet.

Helaas zien we een toename van gezondheidsklachten bij honden die vroeg gecastreerd zijn. Denk aan afwijkingen aan het skelet, patella luxatie, etcetera.

Er zijn een aantal langlopende studies naar de gevolgen van castratie. Daarbij wordt twijfel gezet of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Misschien moeten we zelfs tot de conclusie komen dat castratie, tenzij medisch noodzakelijk, onverstandig en een onnodige medische ingreep is.

Er zijn aanzienlijke negatieve effecten en zijn de positieve effecten wel zo groot als we in het verleden hebben aangenomen. Met name wanneer dieren worden gecastreerd voordat zij volwassen zijn, verstoort het de ontwikkeling. Zowel lichamelijk als geestelijk.
Het idee dat gecastreerde dieren gezonder of gelukkiger zouden zijn of langer zouden leven, kun je vraagtekens bij zetten.

Loops teefjes en raggende reutjes
Vraag jezelf ook af of je wel zoveel last hebt van de loopsheid van een teefje, of het tijdelijke machogedrag en raggen van een reutje.

Conclusie
Wij zijn tegenstander van het castreren van hondjes voor deze volwassen en uitgegroeid zijn.  Voor het castreren van volwassen honden vragen wij u de voor- en nadelen goed af te wegen. De conclusies uit het onderzoek Laura Sanborn vindt u hieronder.

Resultaten onderzoek “Long-Term Health Risks and Benefits Associated with Spay / Neuter in Dogs”
door Laura J. Sanborn M.S.
Reuen
De positieve kanten van een castratie:
• Het uitsluiten van het kleine risico op teelbalkanker (waarschijnlijk minder dan 1%).
• Het risico op goedaardige prostaatproblemen verkleinen
• Het risico op fistels verkleinen
• Het, misschien, verkleinen van risico op diabetes (geen gegevens bekend)

De negatieve kanten:
• Wanneer het gedaan wordt onder het jaar, neemt het risico op botkanker significant toe.
• Botkanker heeft een zeer slechte prognose.
• Een toename op risico van het hartprobleem hemangiosarcoma (bloedvatkanker) met een
• factor 1.6.
• Het risico op mastceltumoren (huidtumoren), lymfklierkanker en alle andere vormen van
• kanker vergroot aanzienlijk.
• Het risico op vertraagde schildklier (hypothyroïdisme) verdrievoudigt.
• Het risico op overgewicht verdrievoudigt.
• Het kleine risico op prostaatkanker (minder dan 0,6%) verviervoudigt.
• Het kleine risico op blaaskanker (minder dan 1%) verdubbelt .
• Het risico op botproblemen verergert.
• Het risico op entreacties vergroot met 27-38%.
• Het risico op gedragsproblemen, met name angst/onzekerheid, agressie en/of reactief
• gedrag vergroot. Indien gecastreerd op jonge leeftijd, vergroot dit tevens het risico op
• geluidsfobieën en ongewenst seksueel gedrag als “rijden”.

Teven
De positieve kanten van een castratie:

• Wanneer een teef gecastreerd wordt voor zij 2,5 jaar oud is, wordt het risico op
• mammatumoren aanzienlijk verkleind. Mammatumoren zijn in 50% van de gevallen
• goedaardig en 50% van de gevallen kwaadaardig. Omdat ze uitwendig voelbaar zijn,
• worden ze relatief snel ontdekt en zijn dan operatief gemakkelijk te verwijderen. Bij tijdige
• ontdekking is de prognose dus zeer gunstig.
• Het risico op baarmoederontsteking wordt vrijwel nul.
• Het risico op fistels wordt kleiner.
• Het zeer kleine, namelijk minder dan 0,5%, risico op blaas- baarmoeder- en
• eierstokkanker, verdwijnt.

De negatieve kanten:
• Castratie voor het eerste levensjaar vergroot de kans op botkanker aanzienlijk. Botkanker
• heeft een zeer slechte prognose.
• Het risico op miltproblemen vergroot met een factor van 2.2 en hartproblemen met een
• factor van 5 of meer. Het betreft hier hemangiosarcoma (bloedvatkanker). Deze vrijveel
• voorkomende kankersoorten zijn in meerdere rassen een van de grootste doodsoorzaken.
• Het risico op mastceltumoren (huidtumoren), lymfklierkanker en alle andere vormen van
• kanker vergroot aanzienlijk.
• Het risico op vertraagde schildklierwerking (hypothyroïdisme) verdrievoudigt.
• Het risico op overgewicht vergroot met een factor 1.6 – 2.
• Gecastreerde teven hebben 22x meer risico op acute pancreatitis (alvleesklierontsteking).
• Het kan bij 4-20% van de teven castratie-incontinentie veroorzaken.
• Het risico op chronische blaasproblemen en –ontstekingen verergert met een factor 3-4.
• Het risico op vulva problemen zoals infecties vergroot, met name bij teven die voor de
• eerste loopsheid zijn gecastreerd.
• Het kleine risico op tumoren in de urinewegen, namelijk kleiner dan 1%, verdubbelt.
• Het risico op botproblemen vergroot.
• Het risico op entreacties vergroot met 27-38%.
• Het risico op gedragsproblemen, met name angst/onzekerheid, agressie of reactief gedrag
• vergroot.
• Indien gecastreerd op jonge leeftijd, vergroot dit tevens het risico op geluidsfobieën en
• ongewenst seksueel gedrag als “rijden”.

http://www.naiaonline.org/pdfs/LongTermHealthEffectsOfSpayNeuterInDogs.pdf

Laura J. Sanborn, M.S.
14 mei 2007

vertaling via google translate !

Langdurige gezondheidsrisico’s en voordelen verbonden aan castratie / onzijdig bij honden
Laura J. Sanborn, M.S.
14 mei 2007
beknopte samenvatting
Op een gegeven moment zullen de meesten van ons die geïnteresseerd zijn in honden, moeten overwegen om onze te castreren of te castreren
huisdier. De traditie is van mening dat de voordelen hiervan op jonge leeftijd opwegen tegen de risico’s. Vaak houdt traditie stand
invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces, zelfs nadat zich compenserend bewijs heeft verzameld.
Mevrouw Sanborn heeft de veterinaire medische literatuur beoordeeld in een uitputtende en wetenschappelijke verhandeling,
in een poging de complexiteit van het onderwerp te ontrafelen. Meer dan 50 peer-reviewed papers werden onderzocht
beoordelen van de gezondheidseffecten van castratie / onzijdig bij respectievelijk vrouwelijke en mannelijke honden. Men kan het niet negeren
bevindingen van een verhoogd risico op osteosarcoom, hemangiosarcoom, hypothyreoïdie en andere minder vaak
voorkomende ziekten geassocieerd met castratie van reuen. Het zou onverantwoordelijk zijn voor de dierenarts
beroep en de gemeenschap van gezelschapsdieren falen om de relatieve kosten en baten van castratie op het internet te wegen
de gezondheid en het welzijn van dieren. De beslissing voor vrouwen kan complexer zijn, wat de nadruk nog meer legt
behoefte aan geïndividualiseerde veterinaire medische beslissingen, geen standaardwerkprocedures voor alle patiënten.
Geen ingrijpende generalisaties zijn impliciet in deze review. In plaats daarvan vraagt ​​de auteur ons om alle gezondheid in overweging te nemen
en ziekte-informatie beschikbaar als individuele dieren worden geëvalueerd. Dan zouden de beste beslissingen moeten zijn
verantwoording afgelegd over geslacht, leeftijd, ras en zelfs de specifieke omstandigheden waaronder de langdurige zorg,
huisvesting en training van het dier zal plaatsvinden.
Deze belangrijke beoordeling helpt veterinaire medische zorgverleners en eigenaren van gezelschapsdieren op de hoogte te brengen
beslissingen. Wie kan om meer vragen?
Larry S. Katz, PhD
Universitair hoofddocent en voorzitter
Dierwetenschappen
Rutgers Universiteit
New Brunswick, NJ 08901

INVOERING
Hondeneigenaren in Amerika worden vaak geadviseerd om hun honden om gezondheidsredenen te castreren / castreren. Een aantal
gezondheidsvoordelen worden aangehaald, maar er wordt meestal geen bewijs aangevoerd ter ondersteuning van de vermeende gezondheidsvoordelen.
Bij de bespreking van de gezondheidseffecten van castratie / onzijdig worden gezondheidsrisico’s vaak niet genoemd. Soms, sommige
risico’s worden genoemd, maar de ernstigste risico’s meestal niet.

Dit artikel is een poging om de gezondheidsrisico’s en voordelen op de lange termijn van castratie / onzijdig samen te vatten
bij honden die te vinden zijn in de medische diergeneeskunde. Dit artikel bespreekt de impact van
castratie / onzijdig op populatiecontrole, of de impact van castratie / onzijdig op gedrag.
Bijna alle gezondheidsrisico’s en voordelen in dit artikel zijn bevindingen uit retrospectief
epidemiologisch onderzoek naar honden, die mogelijke associaties onderzoeken door achteruit te kijken
tijd. Een paar komen uit prospectieve onderzoeksstudies, die potentiële associaties onderzoeken door vooruit te kijken
op tijd.

SAMENVATTING
Een objectieve lezing van de veterinaire medische literatuur onthult een complexe situatie met betrekking tot de langetermijngezondheidsrisico’s en voordelen verbonden aan castratie / onzijdig bij honden. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat castratie / onzijdig
Pagina 2 van 12
correleert met zowel positieve als negatieve gezondheidseffecten bij honden. Het suggereert ook hoeveel we echt doen
nog niet begrijpen over dit onderwerp.
Per saldo lijkt het erop dat er met name voor de meeste reuen geen overtuigend argument kan worden gemaakt
onvolwassen reuen, om toekomstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Het aantal bijbehorende gezondheidsproblemen
met sterilisatie kan in de meeste gevallen de bijbehorende gezondheidsvoordelen overtreffen.
Aan de positieve kant, castratie van reuen
• elimineert het kleine risico (waarschijnlijk <1%) om te sterven aan zaadbalkanker • vermindert het risico op niet-kankerachtige prostaataandoeningen • vermindert het risico op perianale fistels • kan mogelijk het risico op diabetes verminderen (gegevens niet doorslaggevend) Aan de negatieve kant, castratie van reuen • indien gedaan vóór 1 jaar oud, verhoogt het risico op osteosarcoom (botkanker) aanzienlijk; dit is een veel voorkomende kanker bij middelgrote / grote en grotere rassen met een slechte prognose. • verhoogt het risico op cardiaal hemangiosarcoom met een factor 1,6 • verdrievoudigt het risico op hypothyreoïdie • verhoogt het risico op progressieve geriatrische cognitieve stoornissen • verdrievoudigt het risico op obesitas, een veel voorkomend gezondheidsprobleem bij honden met veel bijbehorende gezondheidsproblemen • verviervoudigt het kleine risico (<0,6%) van prostaatkanker • verdubbelt het kleine risico (<1%) van urinewegkanker • verhoogt het risico op orthopedische aandoeningen • verhoogt het risico op bijwerkingen bij vaccinaties Voor vrouwelijke honden is de situatie complexer. Het aantal gezondheidsvoordelen geassocieerd met castratie kan in sommige (niet alle) gevallen de bijbehorende gezondheidsproblemen overtreffen. Per saldo, of castratie verbetert de de kans op een algehele goede gezondheid of degradatie hangt waarschijnlijk af van de leeftijd van de vrouwelijke hond en de relatief risico op verschillende ziekten bij de verschillende rassen. Aan de positieve kant, castratie vrouwelijke honden • indien gedaan vóór de leeftijd van 2,5 jaar, vermindert dit het risico op borsttumoren, de meest voorkomende kwaadaardige tumoren bij vrouwelijke honden • elimineert bijna het risico op pyometra, wat anders ongeveer 23% van de intacte vrouw zou treffen honden; pyometra doodt ongeveer 1% van de intacte vrouwelijke honden • vermindert het risico op perianale fistels • verwijdert het zeer kleine risico (≤0,5%) van baarmoeder-, baarmoederhals- en eierstoktumoren Aan de negatieve kant, castrerende vrouwelijke honden • indien gedaan vóór 1 jaar oud, verhoogt het risico op osteosarcoom (botkanker) aanzienlijk; dit is een veel voorkomende kanker bij grotere rassen met een slechte prognose • verhoogt het risico op milt hemangiosarcoom met een factor 2,2 en cardiaal hemangiosarcoom met een factor> 5; dit is een veel voorkomende kanker en belangrijke doodsoorzaak bij sommige rassen
• verdrievoudigt het risico op hypothyreoïdie
• verhoogt het risico op obesitas met een factor 1,6-2, een veel voorkomend gezondheidsprobleem bij honden met veel
bijbehorende gezondheidsproblemen
• veroorzaakt urine-castratie bij 4-20% van de vrouwelijke honden
• verhoogt het risico op aanhoudende of terugkerende urineweginfecties met een factor 3-4
• verhoogt het risico op verzonken vulva, vaginale dermatitis en vaginitis, vooral voor vrouwelijke honden
gesteriliseerd vóór de puberteit
• verdubbelt het kleine risico (<1%) van urinewegtumoren
• verhoogt het risico op orthopedische aandoeningen
• verhoogt het risico op bijwerkingen bij vaccinaties

Eén ding is duidelijk – veel van de castratie / onzijdige informatie die beschikbaar is voor het publiek is onevenwichtig en
bevat claims die zijn overdreven of niet worden ondersteund door bewijs. In plaats van te helpen huisdieren te onderwijzen
Pagina 3 van 12
eigenaars, veel ervan heeft bijgedragen aan gemeenschappelijke misverstanden over de gezondheidsrisico’s en voordelen
geassocieerd met castratie / onzijdig bij honden.
De traditionele castratie / onzijdig leeftijd van zes maanden, evenals de moderne praktijk van pediatrische castratie / onzijdig
om honden vatbaar te maken voor gezondheidsrisico’s die anders zouden kunnen worden vermeden door te wachten tot de hond fysiek is
volwassen, of misschien in het geval van veel mannelijke honden, het helemaal opgeven tenzij medisch noodzakelijk.
Het evenwicht tussen gezondheidsrisico’s en voordelen van castratie / onzijdig op de lange termijn varieert van hond tot hond. Ras,
leeftijd en geslacht zijn variabelen waarmee rekening moet worden gehouden in combinatie met niet-medische factoren
voor elke individuele hond. Over het algemeen lijken aanbevelingen voor alle honden niet te zijn
te ondersteunen door bevindingen in de diergeneeskundige literatuur.

BEVINDINGEN VAN STUDIES
Deze sectie vat de ziekten of aandoeningen samen die zijn onderzocht met betrekking tot castratie / onzijdig in
honden.
Complicaties van castratie / onzijdige chirurgie
Alle operaties lopen enig risico op complicaties, waaronder bijwerkingen op anesthesie, bloeding,
ontstekingen, infecties, etc. Complicaties omvatten alleen onmiddellijke en korte termijn effecten die duidelijk zijn
gekoppeld aan de operatie, niet aan effecten op langere termijn die alleen kunnen worden beoordeeld door onderzoekstudies.
In een veterinair academisch ziekenhuis waar complicaties werden bijgehouden, waren de percentages intraoperatieve,
postoperatieve en totale complicaties waren 6,3%, 14,1% en 20,6%, respectievelijk als gevolg van castratie
teefjes 1
. Andere studies vonden een percentage totale complicaties van castratie van 17,7% 2
 en 23% 3
. Een onderzoek
van Canadese veterinaire privébeoefenaars vonden complicaties van 22% en 19% voor vrouwen die castreren
honden en castratie reuen, respectievelijk 4
.
Ernstige complicaties zoals infecties, abcessen, breuk van de chirurgische wond en uitgezaagde hechtingen
werden gerapporteerd met een frequentie van 1 – 4%, waarbij castratie en castratie-operaties goed waren voor 90% en 10% van
deze complicaties, respectievelijk

Het sterftecijfer als gevolg van complicaties door castratie / onzijdig is laag, ongeveer 0,1% 2
.

Prostate Cancer
Much of the spay/neuter information available to the public asserts that neutering will reduce or eliminate the
risk that male dogs develop prostate cancer. This would not be an unreasonable assumption, given that
prostate cancer in humans is linked to testosterone. But the evidence in dogs does not support this claim.
In fact, the strongest evidence suggests just the opposite.
There have been several conflicting epidemiological studies over the years that found either an increased
risk or a decreased risk of prostate cancer in neutered dogs. These studies did not utilize control
populations, rendering these results at best difficult to interpret. This may partially explain the conflicting
results.
More recently, two retrospective studies were conducted that did utilize control populations. One of these
studies involved a dog population in Europe5
and the other involved a dog population in America6
. Both
studies found that neutered male dogs have a four times higher risk of prostate cancer than intact dogs.
Based on their results, the researchers suggest a cause-and-effect relationship: “this suggests that
castration does not initiate the development of prostatic carcinoma in the dog, but does favor tumor
progression”5
and also “Our study found that most canine prostate cancers are of ductal/urothelial
origin….The relatively low incidence of prostate cancer in intact dogs may suggest that testicular hormones
Page 4 of 12
are in fact protective against ductal/urothelial prostatic carcinoma, or may have indirect effects on cancer
development by changing the environment in the prostate.”6

This needs to be put in perspective. Unlike the situation in humans, prostate cancer is uncommon in dogs.
Given an incidence of prostate cancer in dogs of less than 0.6% from necropsy studies7
, it is difficult to see
that the risk of prostate cancer should factor heavily into most neutering decisions. There is evidence for an
increased risk of prostate cancer in at least one breed (Bouviers)5
, though very little data so far to guide us
in regards to other breeds.
Testicular Cancer
Since the testicles are removed with neutering, castration removes any risk of testicular cancer (assuming
the castration is done before cancer develops). This needs to be compared to the risk of testicular cancer in
intact dogs.
Testicular tumors are not uncommon in older intact dogs, with a reported incidence of 7%8
. However, the
prognosis for treating testicular tumors is very good owing to a low rate of metastasis9
, so testicular cancer
is an uncommon cause of death in intact dogs. For example, in a Purdue University breed health survey of
Golden Retrievers10, deaths due to testicular cancer were sufficiently infrequent that they did not appear on
list of significant causes of “Years of Potential Life Lost for Veterinary Confirmed Cause of Death” even
though 40% of GR males were intact. Furthermore, the GRs who were treated for testicular tumors had a
90.9% cure rate. This agrees well with other work that found 6-14% rates of metastasis for testicular tumors
in dogs11
.

Het hoge genezingspercentage van testiculaire tumoren in combinatie met hun frequentie suggereert dat minder dan 1% intact is
reuen zullen sterven aan zaadbalkanker.
Samenvattend, hoewel het misschien de meest voorkomende reden is waarom velen pleiten voor castratie van jonge mannelijke honden,
het risico van levensbedreigende testiculaire kanker is voldoende laag dat de meeste reuen neutraliseren om dit te voorkomen
moeilijk te rechtvaardigen.
Een uitzondering kunnen bilaterale of unilaterale cryptorchiden zijn, zoals testikels die in de buik worden vastgehouden
13,6 keer meer kans om tumoren te ontwikkelen dan ingedaalde testikels12 en het is ook moeilijker te detecteren
tumoren in niet-ingedaalde testikels door routine lichamelijk onderzoek.

Osteosarcoom (botkanker)
Een multi-ras case-control studie van de risicofactoren voor osteosarcoom heeft aangetoond dat castratie / gecastreerde honden
of vrouwtjes) hadden tweemaal het risico op het ontwikkelen van osteosarcoom zoals intacte honden13
.
Dit risico werd verder onderzocht in Rottweilers, een ras met een relatief hoog risico op osteosarcoom. Deze
retrospectieve cohortstudie verbrak het risico naar leeftijd bij castratie / onzijdig, en vond dat het verhoogde risico op
osteosarcoom wordt geassocieerd met castratie / onzijdig van jonge honden14. Rottweilers gecastreerd / gecastreerd vóór een
jaar oud waren 3,8 (mannen) of 3,1 (vrouwen) keer meer kans om osteosarcoom te ontwikkelen dan intacte honden.
Inderdaad, de combinatie van rasrisico en vroege castratie / onzijdig betekende dat Rottweilers eerder gecastreerd / gecastreerd
één jaar oud had een risico van 28,4% (mannen) en 25,1% (vrouwen) om osteosarcoom te ontwikkelen. Deze resultaten
zijn consistent met de eerdere multi-breedstudie13 maar hebben een voordeel van het beoordelen van risico’s als een functie van
leeftijd onzijdig. Een logische conclusie van het combineren van de bevindingen van deze twee studies is dat
castratie / sterilisatie van honden vóór 1 jaar oud wordt geassocieerd met een aanzienlijk verhoogd risico op osteosarcoom.
De onderzoekers suggereren een oorzaak-gevolg relatie, omdat bekend is dat geslachtshormonen het beïnvloeden
behoud van skeletstructuur en massa, en ook omdat hun bevindingen een omgekeerde relatie vertoonden
tussen het tijdstip van blootstelling aan geslachtshormonen en het risico op osteosarcoom.14
 
Pagina 5 van 12
Het risico op osteosarcoom neemt toe met toenemende rasgrootte en vooral hoogte13. Het komt vaak voor
doodsoorzaak bij middelgrote / grote, grote en gigantische rassen. Osteosarcoom is de derde meest voorkomende oorzaak van
dood in Golden Retrievers10 en komt nog vaker voor bij grotere rassen13
.
Gezien de slechte prognose van osteosarcoom en de frequentie ervan in veel rassen, castreren / onzijdig van onvolwassen honden
in de middelgrote / grote, grote en gigantische rassen wordt blijkbaar geassocieerd met een aanzienlijk en verhoogd risico op
overlijden door osteosarcoom.

Borstkanker (borstkanker)
Borsttumoren zijn veruit de meest voorkomende tumoren bij intacte vrouwelijke honden, die ongeveer 53% van alle vormen
kwaadaardige tumoren bij vrouwelijke honden in een onderzoek met honden in Noorwegen15 waar castratie veel minder vaak voorkomt dan in
de Verenigde Staten.
50-60% van borsttumoren is kwaadaardig, waarvoor een aanzienlijk risico op metastase bestaat16. borstklieren
tumoren bij honden bleken oestrogeenreceptoren te hebben17, en uit het gepubliceerde onderzoek18 blijkt dat de
relatief risico (odds ratio) dat een vrouw borstkanker zal ontwikkelen in vergelijking met het risico bij intacte vrouwtjes
afhankelijk van hoeveel oestruscycli ze ervaart:
Aantal oestruscycli vóór castratie Odds Ratio
Geen 0.005
1 0,08
2 of meer 0,26
Intact 1,00

Dezelfde gegevens, indien anders gecategoriseerd, toonden aan dat het relatieve risico (odds ratio) dat vrouwen zullen
ontwikkelen van borstkanker in vergelijking met het risico bij intacte vrouwtjes gaf aan dat:

Leeftijd bij sterftekansenratio
≤ 29 maanden 0,06
≥ 30 maanden 0,40 (niet statistisch significant op het P <0,05 niveau)
Intact 1,00
Let op: dit zijn RELATIEVE risico’s. Naar deze studie is elders vaak verwezen, behalve naar de
resultaten zijn vaak verkeerd voorgesteld als absolute risico’s.
Een vergelijkbare vermindering van het risico op borstkanker werd gevonden voor vrouwen jonger dan 40 jaar die hun oestrogeen verloren
productie als gevolg van “kunstmatige menopauze” 19 en borstkanker bij mensen is bekend oestrogeen geactiveerd.
Borstkanker bleek de 10e meest voorkomende oorzaak van jarenlang verloren leven in Golden Retrievers,
hoewel 86% van de vrouwelijke GR’s gecastreerd was, op een mediane leeftijd van 3,4 jaar 10. Gezien het feit dat het vrouwtje
subset is goed voor bijna alle gevallen van borstkanker, het zou waarschijnlijk op de 5e plaats komen
oorzaak van jarenlang verloren leven bij vrouwelijke GR’s. Het zou nog hoger scoren als er meer vrouwelijke GR’s intact waren gehouden
tot 30 maanden oud.
Boxers, cocker spaniels, Engelse springer spaniels en teckels zijn rassen met een hoog risico op borstvoeding
tumors15. Een populatie van voornamelijk intacte vrouwelijke boksers bleek 40% kans te hebben om zich te ontwikkelen
borstkanker in de leeftijd van 6-12 jaar oud

 1. Er zijn enkele aanwijzingen dat rashonden
  kan een hoger risico lopen dan honden van gemengd ras en rasechte honden met hoge inteeltcoëfficiënten kunnen dat ook zijn
  hoger risico dan die met lage inteeltcoëfficiënten20. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of deze
  zijn aanzienlijk.
  Samenvattend, het castreren van vrouwelijke honden vermindert het risico op borstkanker (een veel voorkomende kanker) aanzienlijk,
  en hoe minder oestruscycli ten minste tot 30 maanden oud zijn, hoe lager het risico zal zijn.

Vrouwelijke voortplantingskanker (baarmoeder-, baarmoederhals- en eierstokkanker)
Baarmoeder- / baarmoederhalstumoren zijn zeldzaam bij honden en vormen slechts 0,3% van de tumoren bij honden21
.
Casting verwijdert het risico op eierstoktumoren, maar het risico is slechts 0,5% 22
.
Hoewel castreren het risico op voortplantingskanaaltumoren wegneemt, is het onwaarschijnlijk dat een operatie gerechtvaardigd kan zijn
voorkomen de risico’s van baarmoeder-, baarmoederhals- en eierstokkanker omdat de risico’s zo laag zijn.
Urinewegkanker (blaas- en urethra-kanker)
Uit een op leeftijd afgestemd retrospectief onderzoek bleek dat sterilisatie / castratie honden twee keer meer kans hadden om zich te ontwikkelen
lagere urinewegen tumoren (blaas of urethra) in vergelijking met intacte honden23. Deze tumoren zijn bijna altijd
kwaadaardig, maar zijn zeldzaam, goed voor minder dan 1% van hondentumoren. Het is dus onwaarschijnlijk dat dit risico weegt
zwaar op castratie / onzijdige beslissingen.
Airedales, Beagles en Scottish Terriers lopen een verhoogd risico op urinewegkanker terwijl ze Duits zijn
Herders hebben een lager dan gemiddeld risico23

hemangiosarcoma
Hemangiosarcoom is een veel voorkomende kanker bij honden. Het is een belangrijke doodsoorzaak in sommige rassen, zoals
Salukis, Franse Bulldogs, Ierse waterspaniels, Flat Coated Retrievers, Golden Retrievers, Boxers, Afghaans
Hounds, English Setters, Scottish Terriesr, Boston Terriers, Bulldogs en German Shepherd Dogs24
.
In een op leeftijd afgestemd match-gecontroleerde onderzoek bleken gecastreerde vrouwen een 2,2 maal hoger risico te hebben
milt hemangiosarcoom vergeleken met intacte vrouwtjes24
.
Een retrospectieve studie van cardiale hemangiosarcoomrisicofactoren vond een> 5 maal groter risico bij sterilisatie
vrouwelijke honden vergeleken met intacte vrouwelijke honden en een 1,6 maal hoger risico bij gecastreerde mannelijke honden vergeleken met
intacte mannelijke honden.25 De auteurs suggereren een beschermend effect van geslachtshormonen tegen hemangiosarcoom,
vooral bij vrouwen.
Bij rassen waar hermangiosarcoom een ​​belangrijke doodsoorzaak is, gaat het verhoogde risico gepaard met
castratie / onzijdig is waarschijnlijk een factor die moet meewegen bij beslissingen over het al dan niet steriliseren van een hond.
hypothyreoïdie
Castratie / onzijdig bij honden bleek gecorreleerd te zijn met een drievoudig verhoogd risico op hypothyreoïdie vergeleken
aan intacte honden. 26
.
De onderzoekers suggereren een oorzaak-gevolg relatie: Ze schreven: “Belangrijker [dan de milde directe
invloed op de schildklierfunctie] in de associatie tussen [castratie en] sterilisatie en hypothyreoïdie kan zijn
het effect van geslachtshormonen op het immuunsysteem. Castratie verhoogt de ernst van auto-immuunziekten
thyroiditis bij muizen ”, wat het verband tussen castratie / onzijdig en hypothyreoïdie bij honden kan verklaren.
Hypothyreoïdie bij honden veroorzaakt obesitas, lethargie, haaruitval en reproductieve afwijkingen.27
Het levenslange risico van hypothyreoïdie in rasgezondheidsenquêtes bleek 1 op 4 te zijn in Golden Retrievers
10, 1
in 3 in Akitas28 en 1 in 13 in Great Danes29

zwaarlijvigheid
Als gevolg van veranderingen in het metabolisme hebben castratie / onzijdige honden meer kans op overgewicht of obesitas dan intact
honden. In één onderzoek werd een tweemaal zo groot risico op obesitas waargenomen bij gecastreerde vrouwen in vergelijking met intacte vrouwen30
.
Een andere studie wees uit dat castratie / onzijdige honden 1,6 (vrouwtjes) of 3,0 (mannen) keer meer kans hadden om zwaarlijvig te zijn
dan intacte honden, en 1,2 (vrouwtjes) of 1,5 (mannetjes) keer meer kans op overgewicht dan intacte honden31
.
Uit een enquêteonderzoek naar veterinaire praktijken in het VK bleek dat 21% van de honden obesitas had.30
Obesitas en / of overgewicht worden geassocieerd met een groot aantal gezondheidsproblemen bij honden. Honden met overgewicht zijn
vaker gediagnosticeerd met hyperadrenocorticisme, gescheurde kruisband, hypothyreoïdie, lagere
urinewegen en orale ziekten32. Zwaarlijvige honden worden vaker gediagnosticeerd met hypothyreoïdie,
diabetes mellitus, pancreatitis, gescheurde kruisband en neoplasie (tumoren) 32
.
suikerziekte
Sommige gegevens geven aan dat sterilisatie het risico op diabetes bij mannelijke honden verdubbelt, maar andere gegevens toonden geen
significante verandering in diabetesrisico met sterilisatie33. In dezelfde studies werd geen verband gevonden tussen
castratie en het risico op diabetes.
Bijwerkingen van het vaccin
Een retrospectief cohortonderzoek naar bijwerkingen van vaccins bij honden werd uitgevoerd, inclusief allergie
reacties, netelroos, anafylaxie, hartstilstand, cardiovasculaire shock en plotselinge dood. Bijwerkingen
waren 30% meer waarschijnlijk bij gecastreerde vrouwen dan intacte vrouwen, en 27% meer waarschijnlijk bij gecastreerde mannen dan
intacte mannen34
.
De onderzoekers bespreken mogelijke oorzaak-en-gevolg mechanismen voor deze bevinding, inclusief de rollen die seks hebben
hormonen spelen een rol bij het vermogen van het lichaam om een ​​immuunrespons op vaccinatie op te wekken
Speelgoedrassen en kleinere rassen lopen een verhoogd risico op bijwerkingen van het vaccin, evenals Boxers, Engels
Bulldogs, Lhasa Apsos, Weimaraners, Amerikaanse Eskimohonden, Golden Retrievers, Basset Hounds, Welsh
Corgis, Siberische husky’s, Duitse Doggen, Labrador Retrievers, Doberman Pinschers, American Pit Bull
Terriers en Akitas.34 Honden van gemengd ras bleken een lager risico te lopen en de auteurs suggereren genetisch
hetereogeniteit (hybride kracht) als oorzaak.

Urogenitale aandoeningen
Urine-incontinentie komt vaak voor bij gecastreerde vrouwelijke honden, die snel na een castratie-operatie of na een kan optreden
vertraging tot enkele jaren. De incidentie in verschillende onderzoeken is 4-20% 35
,
36
,
37 voor gesteriliseerde vrouwen
vergeleken met slechts 0,3% bij intacte vrouwen38. Urine-incontinentie is zo sterk verbonden met castratie dat het is
gewoonlijk “castratie-incontinentie” genoemd en wordt veroorzaakt door incompetentie van de urethrale sfincter39, hoewel de
biologisch mechanisme is onbekend. De meeste (maar niet alle) gevallen van urine-incontinentie reageren op medisch
behandeling, en in veel gevallen moet deze behandeling worden voortgezet voor de duur van het leven van de hond.40

Een retrospectieve studie wees uit dat aanhoudende of terugkerende urineweginfecties (UTI’s) 3-4 waren
keer meer kans bij gesteriliseerde vrouwtjeshonden dan bij intacte vrouwtjes41. Een ander retrospectief onderzoek vond dat
vrouwelijke honden gecastreerd vóór de leeftijd van 5 ½ maanden hadden 2,76 keer meer kans om UTI’s te ontwikkelen in vergelijking met
die sterften na de leeftijd van 5 ½ maanden. 42
Afhankelijk van de leeftijd van de operatie veroorzaakt castratie abnormale ontwikkeling van de externe geslachtsorganen. castreerde
vrouwen bleken een verhoogd risico te hebben op verzonken vulva, vaginale dermatitis, vaginitis en UTIs.43

Het risico is nog groter voor vrouwelijke honden die vóór de puberteit zijn gesteriliseerd.43
Pagina 8 van 12
Pyometra (infectie van de baarmoeder)
Uit gegevens over huisdierenverzekeringen in Zweden (waar castreren zeer zeldzaam is) bleek dat 23% van alle vrouwelijke honden
ontwikkelde pyometra vóór de leeftijd van 10 jaar44. Berner Sennenhonden, Rottweilers, ruwharige Collies,
Cavalier King Charles Spaniels en Golden Retrievers bleken rassen met een hoog risico44. Vrouwelijke honden
die geen puppy’s hebben geworpen, lopen een verhoogd risico op pyometra45. Zelden kunnen gesteriliseerde teefjes dat wel
“stomppyometra” ontwikkelen met betrekking tot onvolledige verwijdering van de baarmoeder.
Pyometra kan meestal chirurgisch of medisch worden behandeld, maar 4% van de pyometra-gevallen leidde tot de dood44
.
In combinatie met de incidentie van pyometra suggereert dit dat ongeveer 1% van de intacte vrouwelijke honden zal sterven
pyometra.

Perianale fistels
Reuen hebben twee keer zoveel kans om perianale fistels te ontwikkelen als vrouwtjes, en gecastreerde / gecastreerde honden hebben een
verlaagd risico vergeleken met intacte honden46
.
Duitse herdershonden en Ierse bezetters ontwikkelen vaker perianale fistels dan andere
breeds.46
Niet-kankerachtige aandoeningen van de prostaatklier
De incidentie van goedaardige prostaathypertrofie (BPH, vergrote prostaat) neemt toe met de leeftijd bij intacte mannen
honden en komt voor bij meer dan 80% van de intacte mannelijke honden ouder dan de leeftijd van 5 jaar47. De meeste gevallen van BPH
veroorzaken geen problemen, maar in sommige gevallen zal de hond moeite hebben met poepen of urineren.
Neutraliseren voorkomt BPH. Als sterilisatie wordt uitgevoerd nadat de prostaat is vergroot, wordt de vergroting vergroot
prostaat zal relatief snel krimpen.
BPH is gekoppeld aan andere problemen van de prostaat, waaronder infecties, abcessen en cysten, die kunnen
hebben soms ernstige gevolgen.
Orthopedische aandoeningen
In een onderzoek naar beagles veroorzaakte chirurgische verwijdering van de eierstokken (zoals bij sterilisatie) een toename van de snelheid
van remodellering van het ilium (bekkenbot) 48, wat wijst op een verhoogd risico op heupdysplasie met castratie.
Castratie bleek ook een netto verlies van botmassa in de wervelkolom te veroorzaken 49
.
Casting / onzijdig van onvolwassen honden vertraagt ​​de sluiting van de groeischijven in botten die nog groeien,
waardoor die botten aanzienlijk langer eindigen dan bij intacte honden of die daarna castreren / castreren
maturity50. Omdat de groeischijven in verschillende botten op verschillende tijdstippen sluiten, wordt castratie / onzijdig daarna gedaan
sommige groeischijven zijn gesloten, maar voordat andere groeischijven zijn gesloten, kan dit resulteren in een hond met
onnatuurlijke verhoudingen, die mogelijk de prestaties en de duurzaamheid van de gewrichten beïnvloeden.
Castratie / onzijdig is geassocieerd met een tweevoudig verhoogd risico op craniale kruisbandruptuur51. Misschien dit
wordt geassocieerd met het verhoogde risico op obesitas30
.
Sterilisatie / sterilisatie vóór de leeftijd van 5 ½ maanden wordt geassocieerd met een 70% verhoogd leeftijd-aangepast risico op heup
dysplasie vergeleken met honden die na 5 ½ maanden oud waren gecastreerd / gecastreerd, hoewel er enkele aanwijzingen waren
dat de eerste een minder ernstige manifestatie van de ziekte heeft gehad42. De onderzoekers suggereren ‘het
is het mogelijk dat de toename van de botlengte als gevolg van vroege leeftijd gonadectomie resulteert in veranderingen in
gezamenlijke conformatie, wat kan leiden tot een diagnose van heupdysplasie. “
Pagina 9 van 12
In een onderzoek naar rasgezondheid bij Airedales hadden spay / onzijdige honden significant meer kans op een heup
dysplasie evenals “elke musculoskeletale aandoening”, vergeleken met intacte honden52, echter mogelijk
verstorende factoren werden niet onder controle gehouden, zoals de mogelijkheid dat sommige honden mogelijk zijn geweest
gecastreerd / gecastreerd omdat ze heupdysplasie of andere musculoskeletale aandoeningen hadden.
In vergelijking met intacte honden, bleek uit een andere studie dat honden zes maanden voorafgaand aan een diagnose van heup werden gecastreerd
dysplasie was 1,5 keer zoveel kans om klinische heupdysplasie te ontwikkelen.53
In vergelijking met intacte honden, bleken gesteriliseerde / gecastreerde honden een 3,1-voudig hoger risico op patella te hebben
luxation.54

Geriatrische cognitieve beperking
Gecastreerde mannelijke honden en gesteriliseerde vrouwelijke honden hebben een verhoogd risico op progressie van mild tot ernstig
geriatrische cognitieve stoornissen in vergelijking met intacte reuen55. Er waren niet genoeg intacte ouderen
vrouwen beschikbaar voor de studie om hun risico te bepalen.
Geriatrische cognitieve stoornissen omvatten desoriëntatie in huis of buitenshuis, sociale veranderingen
interacties met menselijke familieleden, verlies van huistraining en veranderingen in de slaap-waakcyclus55
.
De onderzoekers stellen: “Deze bevinding komt overeen met het huidige onderzoek naar de neurobeschermende rollen van
testosteron en oestrogeen op cellulair niveau en de rol van oestrogeen bij het voorkomen van de ziekte van Alzheimer in
menselijke vrouwtjes. Men zou voorspellen dat oestrogenen een vergelijkbare beschermende rol zouden hebben bij seksueel intact
vrouwelijke honden; helaas waren te weinig seksueel intacte vrouwelijke honden beschikbaar voor opname in het heden
studie om de hypothese te testen ”55
Conclusies
Een objectieve lezing van de veterinaire medische literatuur onthult een complexe situatie met betrekking tot de langetermijngezondheidsrisico’s en voordelen verbonden aan castratie / onzijdig bij honden. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat castratie / onzijdig
correleert met zowel positieve als negatieve gezondheidseffecten bij honden. Het suggereert ook hoeveel we echt doen
nog niet begrijpen over dit onderwerp.
Per saldo lijkt er geen dwingende reden te zijn om de meeste reuen te castreren om de toekomst te voorkomen
gezondheidsproblemen, vooral onvolwassen reuen. Het aantal gezondheidsproblemen in verband met sterilisatie
kan in de meeste gevallen de bijbehorende gezondheidsvoordelen overtreffen.
Voor vrouwelijke honden is de situatie complexer. Het aantal gezondheidsvoordelen geassocieerd met castratie kan
in veel (niet alle) gevallen de bijbehorende gezondheidsproblemen overtreffen. Per saldo, of castratie verbetert de
de kans op een algehele goede gezondheid of degradatie hangt waarschijnlijk af van de leeftijd van de hond en het relatieve risico
van verschillende ziekten bij de verschillende rassen.
De traditionele castratie / onzijdig leeftijd van zes maanden, evenals de moderne praktijk van pediatrische castratie / onzijdig
om honden vatbaar te maken voor gezondheidsrisico’s die anders zouden kunnen worden vermeden door te wachten tot de hond fysiek is
volwassen, of misschien in het geval van veel mannelijke honden, het helemaal opgeven tenzij medisch noodzakelijk.
Het evenwicht tussen gezondheidsrisico’s en voordelen van castratie / onzijdig op de lange termijn varieert van hond tot hond. Ras,
leeftijd en geslacht zijn variabelen waarmee rekening moet worden gehouden in combinatie met niet-medische factoren
voor elke individuele hond. Over het algemeen lijken aanbevelingen voor alle honden niet te ondersteunen
van bevindingen in de veterinaire medische literatuur.

REFERENCES 1 Burrow R, Batchelor D, Cripps P. Complications observed during and after ovariohysterectomy of 142 bitches at a veterinary teaching hospital. Vet Rec. 2005 Dec 24-31;157(26):829-33. 2 Pollari FL, Bonnett BN, Bamsey, SC, Meek, AH, Allen, DG (1996) Postoperative complications of elective surgeries in dogs and cats determined by examining electronic and medical records. Journal of the American Veterinary Medical Association 208, 1882-1886 3 Dorn AS, Swist RA. (1977) Complications of canine ovariohysterectomy. Journal of the American Animal Hospital Association 13, 720-724 4 Pollari FL, Bonnett BN. Evaluation of postoperative complications following elective surgeries of dogs and cats at private practices using computer records, Can Vet J. 1996 November; 37(11): 672–678. 5 Teske E, Naan EC, van Dijk EM, van Garderen E, Schalken JA. Canine prostate carcinoma: epidemiological evidence of an increased risk in castrated dogs. Mol Cell Endocrinol. 2002 Nov 29;197(1- 2):251-5. 6 Sorenmo KU, Goldschmidt M, Shofer F, Ferrocone J. Immunohistochemical characterization of canine prostatic carcinoma and correlation with castration status and castration time. Vet Comparative Oncology. 2003 Mar; 1 (1): 48 7 Weaver, AD. Fifteen cases of prostatic carcinoma in the dog. Vet Rec. 1981; 109, 71-75. 8 Cohen D, Reif JS, Brodey RS, et al: Epidemiological analysis of the most prevalent sites and types of canine neoplasia observed in a veterinary hospital. Cancer Res 34:2859-2868, 1974 9 Theilen GH, Madewell BR. Tumors of the genital system. Part II. In:Theilen GH, Madewell BR, eds. Veterinary cancer medicine. 2nd ed.Lea and Febinger, 1987:583–600. 10 Glickman LT, Glickman N, Thorpe R. The Golden Retriever Club of America National Health Survey 1998- 1999 http://www.vet.purdue.edu//epi/golden_retriever_final22.pdf 11 Handbook of Small Animal Practice, 3rd ed 12 Hayes HM Jr, Pendergrass TW. Canine testicular tumors: epidemiologic features of 410 dogs. Int J Cancer 1976 Oct 15;18(4):482-7 13 Ru G, Terracini B, Glickman LT. (1998) Host-related risk factors for canine osteosarcoma. Vet J 1998 Jul;156(1):31-9 14 Cooley DM, Beranek BC, Schlittler DL, Glickman NW, Glickman LT, Waters DJ. Endogenous gonadal hormone exposure and bone sarcoma risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002 Nov;11(11):1434-40. 15 Moe L. Population-based incidence of mammary tumours in some dog breeds. J of Reproduction and Fertility Supplment 57, 439-443. 16 Ferguson HR; Vet Clinics of N Amer: Small Animal Practice; Vol 15, No 3, May 1985 17 MacEwen EG, Patnaik AK, Harvey HJ Estrogen receptors in canine mammary tumors. Cancer Res., 42: 2255-2259, 1982. 18 Schneider, R, Dorn, CR, Taylor, DON. Factors Influencing Canine Mammary Cancer Development and Postsurgical Survival. J Natl Cancer Institute, Vol 43, No 6, Dec. 1969 19 Feinleib M: Breast cancer and artificial menopause: A cohort study. J Nat Cancer Inst 41: 315-329, 1968. 20 Dorn CR and Schneider R. Inbreeding and canine mammary cancer. A retrospective study. J Natl Cancer Inst. 57: 545-548, 1976. 21 Brodey RS: Canine and feline neoplasia. Adv Vet Sci Comp Med 14:309-354, 1970 22 Hayes A, Harvey H J: Treatment of metastatic granulosa cell tumor in a dog. J Am Vet Med Assoc 174:1304-1306, 1979 Page 11 of 12 23 Norris AM, Laing EJ, Valli VE, Withrow SJ. J Vet Intern Med 1992 May; 6(3):145-53 24 Prymak C, McKee LJ, Goldschmidt MH, Glickman LT. Epidemiologic, clinical, pathologic, and prognostic characteristics of splenic hemangiosarcoma and splenic hematoma in dogs: 217 cases (1985). J Am Vet Med Assoc 1988 Sep; 193(6):706-12 25 Ware WA, Hopper, DL. Cardiac Tumors in Dogs: 1982-1995. J Vet Intern Med 1999;13:95–103. 26 Panciera DL. Hypothyroidism in dogs: 66 cases (1987-1992). J Am Vet Med Assoc. 1994 Mar 1;204(5):761-7 27 Panciera DL. Canine hypothyroidism. Part I. Clinical findings and control of thyroid hormone secretion and metabolism. Compend Contin Pract Vet 1990: 12: 689-701. 28 Glickman LT, Glickman N, Raghaven M, The Akita Club of America National Health Survey 2000-2001. http://www.vet.purdue.edu/epi/akita_final_2.pdf 29 Glickman LT, HogenEsch H, Raghavan M, Edinboro C, Scott-Moncrieff C. Final Report to the Hayward Foundation and The Great Dane Health Foundation of a Study Titled Vaccinosis in Great Danes. 1 Jan 2004. http://www.vet.purdue.edu/epi/great_dane_vaccinosis_fullreport_jan04.pdf 30 Edney AT, Smith PM. Study of obesity in dogs visiting veterinary practices in the United Kingdom. .Vet Rec. 1986 Apr 5;118(14):391-6. 31 McGreevy PD, Thomson PC, Pride C, Fawcett A, Grassi T, Jones B. Prevalence of obesity in dogs examined by Australian veterinary practices and the risk factors involved. Vet Rec. 2005 May 28;156(22):695-702. 32 Lund EM, Armstrong PJ, Kirk, CA, Klausner, JS. Prevalence and Risk Factors for Obesity in Adult Dogs from Private US Veterinary Practices. Intern J Appl Res Vet Med • Vol. 4, No. 2, 2006. 33 Marmor M, Willeberg P, Glickman LT, Priester WA, Cypess RH, Hurvitz AI. Epizootiologic patterns of diabetes mellitus in dogs Am J Vet Res. 1982 Mar;43(3):465-70. .. 34 Moore GE, Guptill LF, Ward MP, Glickman NW, Faunt KF, Lewis HB, Glickman LT. Adverse events diagnosed within three days of vaccine administration in dogs. JAVMA Vol 227, No 7, Oct 1, 2005 35 Thrusfield MV, Holt PE, Muirhead RH. Acquired urinary incontinence in bitches: its incidence and relationship to neutering practices.. J Small Anim Pract. 1998. Dec;39(12):559-66. 36 Stocklin-Gautschi NM, Hassig M, Reichler IM, Hubler M, Arnold S. The relationship of urinary incontinence to early spaying in bitches. J Reprod Fertil Suppl. 2001;57:233-6… 37 Arnold S, Arnold P, Hubler M, Casal M, and Rüsch P. Urinary Incontinence in spayed bitches: prevalence and breed disposition. European Journal of Campanion Animal Practice. 131, 259-263. 38 Thrusfield MV 1985 Association between urinary incontinence and spaying in bitches Vet Rec 116 695 39 Richter KP, Ling V. Clinical response and urethral pressure profile changes after phenypropanolamine in dogs with primary sphincter incompetence. J Am Vet Med Assoc 1985: 187: 605-611. 40 Holt PE. Urinary incontinence in dogs and cats. Vet Rec 1990: 127: 347-350. 41 Seguin MA, Vaden SL, Altier C, Stone E, Levine JF (2003) Persistent Urinary Tract Infections and Reinfections in 100 Dogs (1989–1999). Journal of Veterinary Internal Medicine: Vol. 17, No. 5 pp. 622–631. 42 Spain CV, Scarlett JM, Houpt KA. Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in dogs. JAVMA 2004;224:380-387. 43 Verstegen-Onclin K, Verstegen J. Non-reproductive Effects of Spaying and Neutering: Effects on the Urogenital System. Proceedings of the Third International Symposium on Non-Surgical Contraceptive Methods for Pet Population Control 44 Hagman R: New aspects of canine pyometra. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2004. Page 12 of 12 45 Chastain CB, Panciera D, Waters C: Associations between age, parity, hormonal therapy and breed, and pyometra in Finnish dogs. Small Anim Endocrinol 1999; 9: 8. 46 Killingsworth CR, Walshaw R, Dunstan RW, Rosser, EJ. Bacterial population and histologic changes in dogs with perianal fistula. Am J Vet Res, Vol 49, No. 10, Oct 1988. 47 Johnston SD, Kamolpatana K, Root-Kustritz MV, Johnston GR, Prostatic disorders in the dog. Anim Reprod. Sci Jul 2;60-61:405-415. . 48 Dannuccia GA, Martin RB., Patterson-Buckendahl P Ovariectomy and trabecular bone remodeling in the dog. Calcif Tissue Int 1986; 40: 194-199. 49 Martin RB, Butcher RL, Sherwood L,L Buckendahl P, Boyd RD, Farris D, Sharkey N, Dannucci G. Effects of ovariectomy in beagle dogs. Bone 1987; 8:23-31 50 Salmeri KR, Bloomberg MS, Scruggs SL, Shille V. Gonadectomy in immature dogs: Effects on skeletal, physical, and behavioral development, JAVMA, Vol 198, No. 7, April 1991. 51 Whitehair JG, Vasseur PB, Willits NH. Epidemiology of cranial cruciate ligament rupture in dogs. J Am Vet Med Assoc. 1993 Oct 1;203(7):1016-9. 52 Glickman LT, Airedale Terrier Club of America, Airedale Terrier Health Survey 2000-2001 http://www.vet.purdue.edu//epi/Airedale%20final%20report_revised.pdf 53 van Hagen MA, Ducro BJ, van den Broek J, Knol BW. Incidence, risk factors, and heritability estimates of hind limb lameness caused by hip dysplasia in a birth cohort of boxers. Am J Vet Res. 2005 Feb;66(2):307- 12. 54 B. Vidoni, I. Sommerfeld-Stur und E. Eisenmenger: Diagnostic and genetic aspects of patellar luxation in small and miniature breed dogs in Austria. Wien.Tierarztl.Mschr. (2005) 92, p170 – 181 55 Hart BL. Effect of gonadectomy on subsequent development of age-related cognitive impairment in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2001 Jul 1;219(1):51-6.